Mirësevini!

Firma “Shendi” ekziston që nga viti 2006 . Aktiviteti kryesor është prodhimi i sulfatit te Bakrit ( CuSo4-5H2O ) dhe sulfatit te Hekurit (FeSO4 7H2O).
Teknologjia për prodhimin e sulfateve është unikale dhe mundëson prodhim cilësor.
Sulfati i Bakrit dhe Hekurit është i regjistruar për aplikim bujqësor dhe Industrial dhe është i regjistruar paraprakisht sipas Reach.

Aplikimi
Disa nga aplikimet e Sulfatit te Bakrit dhe Sulfatit te Hekurit
Agrokulture
Dezinfektim
Trajtimi i ujerave
Galvanizim